In samenwerking met de Gemeente Arnhem en Sportcentrum Papendal mogen atleten en coaches van Loopland Gelderland gebruikmaken van de atletiekbaan op Papendal. Topsporters met een CTO status kunnen ook gebruikmaken van de overige accommodaties gevestigd op Papendal en hebben toegang tot deze accommodaties met de CTO-pas.

Wij willen dat iedereen, jong en oud, met veel plezier van hun sport kunnen genieten. Om de veiligheid te kunnen garanderen hebben we een aantal huisregels en een baanreglement opgesteld om trainingen ordelijk te laten verlopen. Veelal zijn dezelfde regels van toepassing op andere atletiekaccommodaties in Nederland. Let op: Wij zijn ten allen tijde te gast op Papendal en dienen dan ook rekening te houden met de huisregels van het sportcentrum Papendal die hieronder niet vermeld staan.
Hieronder de belangrijkste huisregels en baanreglementen die Loopland Gelderland hanteert:

 • De trainers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de atleten en toeschouwers op en rond de atletiekaccommodatie.
 • Gebruik alleen de banen die trainer aangeeft of zo zijn omschreven in dit overzicht.
 • Overleg ter plaatse met de trainer indien je hiervan af wilt wijken.
 • Wees bewust van je voorbeeldfunctie als trainer en als atleet en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag die niet conform de huisregels en baanreglement zijn.
 • Het is niet toegestaan voor ‘niet CTO-atleten’ om buiten de aangegeven trainingsuren gebruik te maken van de atletiekaccommodatie.
 • Het is niet toegestaan voor ouders of anderen om op de atletiekaccommodatie te trainen.
 • Meld je tijdig af bij jouw trainer als je een keer niet kunt trainen, doe dit minimaal 8 uur van te voren via whatsapp, telefonisch of per mail.
 • Nieuwe atleten worden geïnstrueerd en opgevangen door de verantwoordelijke trainers.
 • Op de kunststofgrasbaan mag er in twee richtingen gelopen worden, zowel linksom als rechtsom. Overleg ter plaatse met alle trainers in welke richting er gelopen gaat worden.
 • Op de tartanbaan lopen we altijd tegen de wijzers van de klok in (linksom).
 • Baan 1 en 2 zijn voor de tempodelen van de trainingen.
 • Kijk altijd of baan 1 en 2 vrij zijn voordat je aan een tempotraining begint of eindigt en uitwijkt naar de buitenste banen. Dit voorkomt botsingen.
 • Tempotraining is voor iedereen op zijn eigen ‘tempo’ maar voorkom een dribbeltempo in baan 1 en 2.
 • Baan 3 en 4 worden gebruikt voor actieve rust zoals dribbelen en wandelen. Tenzij anders aangegeven door één van de trainers.
 • Loop maximaal met twee atleten naast elkaar in baan 1 en haal elkaar rechts in. Loop bij voorkeur altijd in een treintje achter elkaar om hinderen van snellere atleten te voorkomen.
 • Steek alleen de rondbaan over als je niemand hindert. Werptrainingen hebben voorrang bij gebruik en betreden van het middenterrein.
 • Meld aan de trainer als je de training eerder stopt of afwijkend programma volgt.
 • Als atleten zijn we te gast op Papendal, houd daarom de baan schoon en berg materialen correct op en controleer ook of alles opgeborgen is. Hiervoor heeft Loopland Gelderland een eigen materiaalkast in het materiaalhok.
 • Laat geen bidons staan en voorkom het roekeloos rondslingeren van materiaal, kleding en deponeer afval in de daarvoor bestemde prullenbak.
 • Berg kleding op, gebruik de kleedkamers of het materiaalhok op de atletiekbaan.
 • Loopland Gelderland is niet verantwoordelijk voor de waardevolle spullen die atleten zelf meenemen.
 • Bij onweer kan de trainer aangeven dat de atletiekbaan verlaten moet worden.
 • Bij sneeuw en opvriezen van de atletiekbaan is de atletiekbaan kwetsbaar. Daarom wijken we altijd uit bij slechte weersomstandigheden naar de kunststofgrasbaan. Tenzij anders aangegeven door de trainers.
 • Ga niet zelf de tartanbaan sneeuwvrij maken. Sportcentrum Papendal is verantwoordelijk voor de onderhoud van de sportaccommodaties.
 • Gebruik van kauwgom is op de tartanbaan verboden.
 • Roken op en rond de atletiekbaan is ongewenst.
 • Spikepunten zijn maximaal 6mm.
 • Huisdieren zijn welkom, mits aangelijnd. Uitlaten alleen buiten de atletiekaccommodatie en zo nodig zelf opruimen.
 • Ongeacht achtergrond, religie, cultuur, persoonlijke normen en waarden gaan we altijd respectvol met elkaar om. We praten dan ook altijd met elkaar en niet over elkaar!
 • De sporter is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de huisregels en baanreglement.
 • Het is niet toegestaan om de auto te parkeren op de atletiekaccommodatie. (alleen voor gehandicapte sporters!)
 • De trainers coachen de atleten altijd zoveel mogelijk op een positieve manier!

2 maart 2016 – Opgesteld door Loopland Gelderland

Lesmateriaal

Bekijk en gebruik het online lesmateriaal

Lesmateriaal bekijken